پشم سنگ فله

شرکت سقف وسازه

این نوع پشم سنگ معمولاً مستقیم از خط تولید گرفته می شود و دارای مشخصات زیر می باشد:

نوع بسته بندی:کیسه های ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرمی

وزن مخصوص بین ۵۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در متر مکعب بسته به نوع کاربرد،شرایط اجرایی عایق کاری و میزان فشار اعمال شده در هنگام پرکردن فضاها.

موارد کاربرد:پشم سنگ فله را می توان به عنوان عایق حرارتی و صوتی برای عایق کاری بین دوجدار دیوارهای ساختمانی،جدار دودکش ها،منبع اگزوز اتومبیل ها و دستگاه های صنعتی و برای پرکردن فضاهای فاقد شکل هندسی منظم به کار برد.

اخبـــار :