پشم شیشه پانل (تخته ای)

شرکت سقف وسازه

پانل تخته ای دارای حجمی بالاتر نسبت به پشم شیشه های رولی بوده و به عنوان عایق حرارتی و صوتی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. عایق پانل در ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰ میلیمتر تولید میگردد که در صورت نیاز،امکان تولید آن در ابعاد گوناگون نیز وجود دارد.حداقل دانسیته در پانل تخته ای ۲۸ کیلوگرم بر متر مکعب و حداکثر ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. بیشترین مصرق این نوع پشم شیشه در دیوار ها،سردخانه ها،استودیو های ضبط صدا،تالار های تئاتر و سینما میباشد.

انواع موجود: آریانا پارس، ایزوران

اخبـــار :