ورق طرح سفال پالرمو

  • عرض : برای ورق های با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر عرض مفید بعد از فرمینگ ۹۹۵ میلیمتر و برای ورق هایی با عرض ۱۲۵۰ میلیمتر عرض مفیذ ۱۲۰۰ میلیمتر میباشد.
  • طول : نامحدود به در خواست مشتری می باشد.
  • ضخامت : ۴۰/۴۵/۵۰ میلیمتر

دانلود کاتالوگ

[gallery ids="117,342"]