ورق طرح کرکره ذوزنقه

جهت پوشش سقف سالنهای صنعتی و دامداری استفاده میگردد.

  •  عرض : برای ورق های با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر عرض بعد از فرمینگ ۹۰۰ میلیمتر و برای ورق هایی با عرض ۱۲۵۰ میلیمتر عرض بعد از فرمینگ ۱۱۴۰ میلیمتر میباشد.
  • عرض مفید پس از نصب : ۱۰۲۰ میلیمتر میباشد.
  • طول : نامحدود به در خواست مشتری می باشد.
  • ضخامت : ۰٫۴۰ – ۰٫۴۵ – ۰٫۵۰  میلیمتر

 

بیشتر

دانلود کاتالوگ

انواع ورق طرح کرکره ذوزنقه

اخبـــار :